Category Archives: Khắc phục sự cố

Cách sửa lỗi 100% disk Windows 8.1 mới nhất 2016

Cách khắc phục lỗi 100% disk Windows 8 (4)

Giống như tiêu đề bài viết, chúng tôi đã tìm ra một cách để khắc phục vấn đề sửa lỗi 100% full disk thường xảy ra ở Windows 8,8.1 và Windows 10. Tuy nhiên rất dễ xảy ra nhất ở Windows 8.1. Bị dính phải lỗi này làm cho máy tính chạy trì trệ hẳn […]

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua