DRIVER CHO CARD WIFI INTEL AC 3168 AC 7265

DRIVER CHO CARD WIFI INTEL AC-3168 & AC-7265

DRIVER CHO CARD WIFI INTEL AC 3168 AC 7265

 

Windows 7 32 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29421/a08/WiFi_21.40.5_PROSet32_Win7.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29330/a08/BT_21.40.5_32_Win7.exe

 

Windows 7 64 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29421/a08/WiFi_21.40.5_PROSet64_Win7.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29330/a08/BT_21.40.5_64_Win7.exe

 

Windows 8/8.1 32 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29422/a08/WiFi_21.40.5_PROSet32_Win8.1.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29329/a08/BT_21.40.5_32_Win8.1.exe

 

Windows 8/8.1 64 bit

WIFI: https://downloadmirror.intel.com/29422/a08/WiFi_21.40.5_PROSet64_Win8.1.exe

Bluetooth: https://downloadmirror.intel.com/29329/a08/BT_21.40.5_64_Win8.1.exe

 

Windows 10 và các phiên bản Linux có thể sử dụng mà không cần cài driver

Vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ 0979628541 nếu link tải về có trục trặc hoặc bị lỗi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *