Thông tin thanh toán

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hùng Vương

Chủ tài khoản: Nguyễn Phát Tài

STK: 0421000483345

———————————————–

Ngân hàng ACB chi nhánh Bốn Xã

Chủ tài khoản: Nguyễn Phát Tài

STK: 251081349