Kính chào các bạn, chúng tôi là Tin học Nguyễn Tài. Nếu bạn có sản phẩm công nghệ, máy tính đang phân phối, hãy chia sẻ cho chúng tôi