Bounce Rate là gì và ảnh hưởng của nó

Bounce Rate ( nghĩa tiếng Việt là tỉ lệ thoát) là một thước đo rất quan trọng đối với chủ sở hữu trang web. Về cơ bản nó sẽ cho bạn biết bao nhiêu phần trăm khách đang truy cập trang web của bạn và mở một trang khác ngay sau đó. Đánh giá một Bounce Rate  thường bao gồm các nguyên nhân sau:

– Người dùng nhấn vào nút “Back” trên trình duyệt của mình.
– Người dùng đóng trình duyệt của mình.
– Người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn.
– Người dùng nhấp vào liên kết bên ngoài của bạn.
– Người dùng một URL mới trên trình duyệt của mình.

Trên thực tế, tỉ lệ thoát được đánh giá thông qua công thức:

Tỉ lệ thoát khỏi website = Tỉ lệ số khách chỉ truy cập một trang/ Tổng số khách truy cập vào website

Ví dụ, nếu trong một tháng nào đó trang web của bạn nhận được 100.000 lượt, trong đó có 70.000 bị trả về sau khi đi thăm chỉ một trang, ta được tỉ lệ thoát là 0.7 = 70%. Chú ý rằng bạn có thể tính toán tỷ lệ thoát của toàn bộ trang web của bạn hoặc các trang duy nhất bên trong nó.

Tỉ lệ thoát trên trang web của bạn càng thấp càng tốt, bởi vì nó có nghĩa là người xem đang nhận được sự hấp dẫn nội dung của bạn và bạn có thể biết được tỷ lệ trả lại chính xác trên trang web của bạn bằng chương trình phân tích web như Google Analytics.