Phân biệt doanh thu thuần/ doanh thu, tiền vốn, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận gộp

Như chúng ta đã biết thì việc làm tài chính trong việc kinh doanh là vô cùng quan trọng bởi một trong những mục đính mà chúng ta kinh doanh chính là tạo ra lợi nhuận. Nhưng không phải mấy ai cũng biết về vấn đề này. Tin học Nguyễn Tài sẽ giúp các bạn phân biệt được doanh thu thuần, tiền vốn, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận gộp để hiểu thêm về những khái niệm trên.

1. Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần (doanh thu thực) là khoản thu được sau khi đã khấu trừ tất cả các khoản giảm trừ như: thuế xuất nhập khẩu, giảm giá bán hàng, thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng bị trả lại, các khoản chiết khấu thương mại và đây còn là khoản doanh thu của doanh nghiệp thu trước thuế thu nhập.

Phân biệt doanh thu thuần, tiền vốn, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận gộp

Hiểu một cách đơn giản thì doanh thu thuần chính là lợi nhuận thực của doanh nghiệp, công ty.

2. Doanh thu là gì?

Theo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu”.

Phân biệt doanh thu thuần, tiền vốn, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận gộp

Trong đó, doanh thu gồm lợi nhuận thu được từ việc cung cấp dịch vụ, bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động nội bộ hay doanh thu bất thường.

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ bán hàng

Là tất cả lợi nhuận sẽ thu được hoặc thu được từ việc mua bán hàng hóa, bao gồm cả khoản thu chính và phụ thu (nếu có).

Doanh thu nội bộ

Là tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa, tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc một công ty hay tập đoàn.

Doanh thu hoạt động tài chính:

 • Thu nhập từ cho thuê tài sản.
 • Tiền lãi: trả góp, đầu tư trái phiếu, lãi cho vay, lãi tiền gửi,…
 • Chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn, bán ngoại tệ.
 • Giao dịch chứng khoán.
 • Cho thuê hoặc chuyển nhượng lại cơ sở hạ tầng.

Doanh thu bất thường

Là khoản tiền từ các hoạt động không xảy ra thường xuyên như: bán vật tư hàng hóa dư thừa, dụng cụ đã phân bố hết, các khoản phải trả nhưng không cần trả, thanh lý tài sản,…

3. Tiền vốn là gì?

Tiền vốn là toàn bộ giá trị tiền tệ được doanh nghiệp đầu tư để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiền vốn có thể là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, séc,….

Phân biệt doanh thu thuần, tiền vốn, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận gộp

4. Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Đặc trưng

 • Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư của họ trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là chi phí dao động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:
  • Nguyên vật liệu
  • Lao động trực tiếp
  • Hoa hồng cho nhân viên bán hàng
  • Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng
  • Thiết bị
  • Phí vận chuyển

Phân biệt doanh thu thuần, tiền vốn, lợi nhuận gộp, tỉ suất lợi nhuận gộp

5. Tỉ suất lợi nhuận gộp

Tỉ suất lợi nhuận gộp là một chỉ số được sử dụng để đánh giá mô hình kinh doanh và sức khỏe tài chính của công ty bằng cách tiết lộ số tiền còn lại từ doanh thu sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.

Bài viết này giúp bạn phân biệt được các khái niệm trong tài chính mà bạn cần năm khi làm kinh doanh. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *